Βάσσος, Αλέξανδρος

(Σαλαμίνα 1831 – Αθήνα 1913). Έλληνας στρατιωτικός, γιος του αγωνιστή Μαυροβουνιώτη Β. Αφού τελείωσε τη Σχολή Ευελπίδων, κατατάχτηκε στο πυροβολικό. Υπήρξε υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα και έφτασε τελικά έως τον βαθμό του υποστράτηγου.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • May 11 (Eastern Orthodox liturgics) — May 10 Eastern Orthodox Church calendar May 12 All fixed commemorations below celebrated on May 24 by Old Calendarists Contents 1 Saints 1.1 Other commemorations 2 Notes …   Wikipedia

  • Liste der antiken Koroplastiker — Die Liste der antiken Koroplastiker verzeichnet die bekannten Koroplastiker der Antike. Name griechisch Wirkungsort Zeit Bemerkung Beispiel Agathemeros Ἀγαθήμερος Myrina 1. Jh. v. Chr. nur bekannt von zwei Statuetten …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.